Ford RøhneSelmer
Arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder


Retningslinjer for leverandører

RøhneSelmer AS ønsker å fremme gode arbeids og miljøforhold i våre leverandørkjeder og stiller strenge krav til sine leverandører og samarbeidspartnere.

Vi forventer at alle våre leverandører følger følgende lover og prinsipper:

 • Nasjonal lovgivning
 • ILO-konvensjonene om barnearbeid (C138, C182) ,tvangsarbeid (C029, C105),diskriminering (C100, C111) og organisasjonsfrihet (C087, C098).
 • FN-konvensjonen for barns rettigheter
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

I tillegg ønsker vi at våre leverandører følger UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Dette er føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

https://globalcompact.no/un-global-compact-10-prinsipper-for-ansvarlig-naeringsliv/

--

 • RøhneSelmer
 • Kontinuerlig arbeid

  Vi jobber kontinuerlig med utvikling av vår leverandør policy, samt at våre leverandører skal etterleve disse lovene, prinsippene og retningslinjene. Vi formidler dette til våre leverandører og bidrar til at de følger opp dette med sine underleverandører.

  Ved brudd på disse retningslinjene vil vi i RøhneSelmer samarbeide med leverandør for å utbedre manglene. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør ikke viser vilje til å rette opp forholdene, selv etter gjentakende henvendelser. 


 • Nye biler fra Ford
 • I forbindelse med arbeidet med å fremme gode arbeids og miljøforhold i våre leverandørkjeder har vi også igangsatt dialog med flere organisasjoner og foreninger:

  • Ford Forhandlerforeningen – et organ for Ford forhandlere i Norge. 
  • Autogruppen Norges eneste frivillige og frittstående medlemseide kjede av selvstendige merkeforhandlere, bruktbilforhandlere og bobilforhandlere.
  • Sammen vil vi fremme gode arbeids og miljøforhold hos våre leverandører.

Kontakt oss

Ansvarlig i RøhneSelmer AS - Kjetil Hagestande Administrerende Direktør.


Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer


 

Anmeldelser